Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

jestemhardkorem
0446 a52e
Reposted fromollardo ollardo viascorpix scorpix

Catching bugs before a production release


/* by Mr Putin */

March 26 2017

8023 465f

Too much satisfaction in one gif

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaRamme Ramme

March 19 2017

jestemhardkorem
2783 9735 500
Reposted fromtfu tfu viaJapko Japko

March 18 2017

When I try to keep on with multiple projects


/* by Marin Bareta */

March 10 2017

Flatland II: A New Series of Dramatically Skewed Photographic Landscapes by Aydin Büyüktas

Turkish digital artist and photographer Aydin Büyüktas continues his dizzying landscape series Flatland with this new collection of collages shot in various locations around the world. Each image requires around 18-20 aerial drone shots which are then stitched together digitally to form sweeping landscapes that curl upward without a visible horizon. As we’ve noted before, Büyüktas found inspiration in a century-old satirical novel titled Flatland about a two-dimensional world inhabited by geometric figures. You can see more from the series on his Facebook page.

Reposted fromcuty cuty viaciasto ciasto

March 05 2017

jestemhardkorem
3048 ead6
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viafpletz fpletz

March 02 2017

jestemhardkorem
3050 6e3a 500
Reposted fromniggertits niggertits viancms ncms
jestemhardkorem
Reposted fromscience science

February 21 2017

jestemhardkorem
7413 0fef
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaNGE NGE

July 04 2015

jestemhardkorem
6940 a285
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich
jestemhardkorem
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viancms ncms

July 01 2015

jestemhardkorem
2964 918b 500
This is the most 90s photo I've ever seen.
Reposted fromckisback ckisback viaOhSnap OhSnap

June 04 2015

9572 62b2
Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson vianaich naich

May 29 2015

jestemhardkorem
0006 5bf7
Reposted fromRevv Revv

May 17 2015

jestemhardkorem
2606 d07c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaqbshtall qbshtall

February 21 2015

jestemhardkorem
0849 d4d3 500

January 23 2015

jestemhardkorem
7617 0039 500
Reposted fromdranger dranger viasaski saski

January 17 2015

9534 13bf

haysdkme624:

Oh hannah

January 16 2015

jestemhardkorem
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viacontroversial controversial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl